Lykkebo Odense

Bofællesskab for unge i alderen 15-25 år med Autismespektrumforstyrrelse eller udbredte symptomer på samme.

Lykkebo anses som et springbræt videre til egen bolig og der er derfor stor fokus på at de unge udvikler kompetencer i forhold til den almindelige daglige livsførelse (ADL). Derudover er både rammerne og den daglige struktur skabt på baggrund af de unges særlige behov.

Om os

Lykkebo Odense er et bofællesskab med 5 værelser, 2 badeværelser, fælles køkken og stue. Huset befinder sig i rolige omgivelser i Sanderum.

Til sagsbehandler

Normaltbegavede unge i alderen 15 til 25 år med Autismespektrumforstyrrelse eller udbredte symptomer på samme, samt evt. komorbiditet, som vurderes til at kunne opnå ressourcerne og kompetencerne til at kunne flytte i egen bolig på sigt og opnå en så selvstændig tilværelse som muligt. 

Til pårørende

På Lykkebo vil den unge i alderen 15-25 år kunne bo på eget værelse, som en del af et bofællesskab med 4 andre unge. Selvom formålet med at bo på Lykkebo er, at den unge på sigt kan blive i stand til at bo i egen bolig, vil den unge først flytte videre i egen bolig, når det vurderes at den unge er klar til det.

Hvis du søger et støtte/kontaktperson tilbud jf. servicelovens §52 §76 §85 , kan du med fordel besøge Social Team Midt