Lykkebo Odense

Bofællesskab for unge i alderen 15-25 år med Autismespektrumforstyrrelse eller udbredte symptomer på samme.

Lykkebo anses som et springbræt videre til egen bolig og der er derfor stor fokus på at de unge udvikler kompetencer i forhold til den almindelige daglige livsførelse (ADL). Derudover er både rammerne og den daglige struktur skabt på baggrund af de unges særlige behov.

Om os

Lykkebo er et bofællesskab med 4 værelser, 2 badeværelser, fælles køkken og stue. Huset befinder sig i rolige omgivelser i Sanderum.

Til sagsbehandler

Unge i alderen 15 til 25 år med Autismespektrumforstyrrelse eller udbredte symptomer på samme, samt evt. komorbiditet, som vurderes til at kunne opnå ressourcerne og kompetencerne til at kunne flytte i egen bolig på sigt og opnå en så selvstændig tilværelse som muligt. 

Til pårørende

På Lykkebo vil den unge i alderen 15-25 år kunne bo på eget værelse, som en del af et bofællesskab med 4 andre unge. Selvom formålet med at bo på Lykkebo er, at den unge på sigt kan blive i stand til at bo i egen bolig, vil den unge først flytte videre i egen bolig, når det vurderes at den unge er klar til det.

Hvis du søger et støtte/kontaktperson tilbud jf. servicelovens §52 §76 §85 , kan du med fordel besøge Social Team Midt