Til pårørende

På Lykkebo vil den unge i alderen 15-25 år kunne bo på eget værelse, som en del af et bofællesskab med 4 andre unge. Selvom formålet med at bo på Lykkebo er, at den unge på sigt kan blive i stand til at bo i egen bolig, vil den unge først flytte videre i egen bolig, når det vurderes at den unge er klar til det.

Personalet på Lykkebo:

Personalet på Lykkebo er enten uddannet i, eller har flere års erfaring med, dét at have en Autismespektrumforstyrrelse. Personalet har stort fokus på samarbejdet med forældre og andre pårørende – især da dét at flytte hjemmefra i en ung alder med særlige behov, kan være en stor omvæltning. Hvis den unge er 18 år eller derover, vil det dog være den unges beslutning, hvor meget familie og pårørende inddrages i den unges liv på Lykkebo.

Hvordan arbejder personalet?

Personalet samarbejder først og fremmest med den unge om at opnå de handleplansmål som den unge i samarbejde med sagsbehandleren har opsat. Dette foregår gennem daglige og ugentlige delmål, som den unge støttes i at opnå.

Personalet arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang, hvor personalet har fokus på hvad den unge kan og hvordan den unges ressourcer kan bidrage til at den unge udvikler sig i en positiv retning, samtidig med, at støtte den unge i at se egne muligheder frem for begrænsninger. Den ressourceorienteret tilgang er relevant for unge med Autismespektrumforstyrrelse, da der kan være kompetencer de ikke er i stand til at udvikle grundet Autismespektrumforstyrrelsen og de derfor har brug for strategier til, at kunne kompensere for de manglende kompetencer.

Personalet arbejder også ud fra en strukturpædagogisk tilgang, hvor personalet har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i den enkelte unges hverdag, og dermed bidrage til at den unge oplever forudsigelighed samt et øget overskud til andre gøremål i hverdagen.

Derudover anvender personalet metoder og faglige værktøjer fra autismepilotuddannelsen, i samarbejdet med den enkelte ung.