Til pårørende

På Lykkebo bor den unge på eget værelse, som en del af et bofællesskab med 3 andre unge. Selvom formålet med at bo på Lykkebo er, at den unge på sigt kan blive i stand til at bo i egen bolig, vil den unge først flytte videre i egen bolig, når det vurderes at den unge er klar til det.

Når den unge flytter ind på Lykkebo, har vi i den første tid øget fokus på inddragelse af den unges pårørende, da det for det første er en stor omvæltning for den unge at skulle flytte ind et nyt sted, men også særligt fordi at der kan være mange praktiske opgaver som pårørende kan støtte den unge i at få løst og dermed får de pårørende mulighed for at være deltagende i den proces der er for den unge, under en indflytning. 

Vigtigst af alt er at den unge får en så god oplevelse som muligt under indflytningen, hvilket pårørende kan bidrage til. 

Personalet på Lykkebo:

Når den unge flytter ind på Lykkebo, vil den unge hurtigt få en kontaktperson i personalegruppen. Kontaktpersonen bidrager til, at den unge primært skal forholde sig til én voksen og derudover selv kan tilvælge kontakten til de øvrige personaler afhængigt af relationen.

Kontaktpersonen vil være den du som pårørende har din primære kontakt til. Er den unge under 18 år, vil der oftest være løbende opdateringer om ugens løb og andre relevante informationer, således du som pårørende føler dig inddraget i den unges liv og oplever medbestemmelse i det omfang det kan lade sig gøre. Er den unge over 18 år, er det fuldt ud op til den unge selv, hvor meget kontakt den unge ønsker at pårørende skal have med personalet på Lykkebo. 

Hvordan arbejder personalet?

Personalet samarbejder først og fremmest med den unge om at opnå de handleplansmål som den unge i samarbejde med sagsbehandleren har opsat. Dette foregår gennem daglige og ugentlige delmål, som den unge støttes i at opnå.

Personalet arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang, hvilket vil sige, at personalet har fokus på hvad den unge kan og hvordan den unges ressourcer kan bidrage til at den unge udvikler sig i en positiv retning, samtidig med, at støtte den unge i at se egne muligheder frem for begrænsninger. Den ressourceorienteret tilgang er relevant for unge med Autismespektrumforstyrrelse, da der kan være kompetencer de ikke er i stand til at udvikle grundet Autismespektrumforstyrrelsen og de derfor har brug for strategier til, at kunne kompensere for de manglende kompetencer.

Personalet arbejder også ud fra en strukturpædagogisk tilgang, hvor personalet har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i den enkelte unges hverdag, og dermed bidrage til at den unge oplever forudsigelighed samt et øget overskud til andre gøremål i hverdagen. Disse strategier får den unge med sig videre i livet og vil kunne anvende, i situationer som ellers ville være udfordrende for den unge at klare sig i egen bolig og i en selvstændig tilværelse. 

Derudover anvender personalet metoder og faglige værktøjer fra autismepilotuddannelsen, i samarbejdet med den enkelte ung.

Aftaler i og ud af huset 

Pårørende er altid velkomne på Lykkebo. Men grundet de unges særlige behov, er det vigtigt at der informeres om aftaler i og ud af huset i god tid. Dette for at imødekomme de øvrige unges behov, som en del af den forudsigelighed vi arbejder med i hverdagen. 

Pårørende er altid mere end velkomne til at kontakte den unges kontaktperson eller ledelsen, hvis der er spørgsmål.