Indsatser

Socialpædagogisk opholdssted

Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

Midlertidigt botilbud

Serviceloven § 107

Lykkebo tilbyder henholdsvis anbringelse efter Servicelovens §66, stk. 1, nr. 6, hvor unge i alderen 15-18 år kan anbringes på Lykkebo samt midlertidigt ophold efter Servicelovens §107, hvor unge i alderen 18-25 år kan bo midlertidigt på Lykkebo. Der er 5 pladser på Lykkebo.   

Lykkebo anses som et springbræt videre til egen bolig, hvorfor der er stor fokus på at støtte den enkelte ung i ADL (den almindelige daglige livsførelse; tøjvask, madlavning, rengøring, mv), den daglige struktur samt den personlige og sociale udvikling – med det mål at den unges selvstændighed udvikles i tilstrækkeligt omfang til, at den unge vil kunne bo i egen bolig med ingen eller begrænset støtte. Herunder er der også fokus på at støtte den unge i hensigtsmæssige, kompenserende og udviklende strategier der kan anvendes i de situationer, hvor den unge er udfordret på at udvikle de nødvendige kompetencer.

Der er halv døgndækning på Lykkebo, hvilket vil sige at der er personale til stede i huset fra morgen til aften i hverdagene og i fastsatte tidsrum i weekenderne. Der er ikke personale til stede i nattetimerne, men mulighed for at få kontakt til personale/ledelse via akuttelefon (tilkaldevagt).   

Ideen med bofællesskabsdelen er at den unge støttes i den sociale udvikling gennem inddragelse af de andre unge i huset, og dermed foregår en del af udviklingen i mere trygge og vante omgivelser for den unge. Dette da den sociale udvikling for de fleste unge med autismespektrumforstyrrelse kan være en stor udfordring.

Procesmodellen anvendes som det primære redskab, da modellen bidrager til at give den unge en øget selvforståelse af egne udfordringer og muligheder, og samtidig hjælper procesmodellen den unge med at lære at arbejde med Autismespektrumforstyrrelsen, fremfor at arbejde imod den. Den systematiske brug af procesmodellen vil samtidig sikre dokumentation af indsatsen, og ligeledes gøre det muligt løbende at måle og justere på indsatserne.

Vi arbejder også ud fra et uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus baseret på den enkelte unges ressourcer, kompetencer, behov og særlige udfordringer.